top of page
Muwa-11-muwa-niseko_exterior__-019°⁄.jpg.webp

MUWA Niseko

MUWA Niseko 是位於格蘭·比睿夫滑雪度假村內的滑雪即滑出式公寓。

提供直接通往比睿夫滑雪纜車的便利設施。

該物業配備了溫泉、餐廳和滑雪托運服務等設施。

Number of properties found:

7

出售/For Sale

MUWA Niseko 118

Hotel・Condominium/高級酒店・公寓

¥222,281,000

比羅夫/ Hirafu

Bed

1

117m² (35.4坪)

出售/For Sale

MUWA Niseko 311

Hotel・Condominium/高級酒店・公寓

¥530,272,000

比羅夫/ Hirafu

Bed

4

159m²(48.1 坪)

出售/For Sale

MUWA Niseko 603

Hotel・Condominium/高級酒店・公寓

¥732,511,000

比羅夫/ Hirafu

Bed

4

217m²(65.8坪)

出售/For Sale

MUWA Niseko 805_Penthouse

Hotel・Condominium/高級酒店・公寓

¥1,105,309,000

比羅夫/ Hirafu

Bed

4

313m²(94.8坪)

出售/For Sale

MUWA Niseko 217

Hotel・Condominium/高級酒店・公寓

¥345,225,500

比羅夫/ Hirafu

Bed

2

120m²(36.3 坪)

出售/For Sale

MUWA Niseko 520

Hotel・Condominium/高級酒店・公寓

¥455,603,000

比羅夫/ Hirafu

Bed

3

137m² (41.5坪)

出售/For Sale

MUWA Niseko 715

Hotel・Condominium/高級酒店・公寓

¥251,868,000

比羅夫/ Hirafu

Bed

2

92m²(27.7 坪)

bottom of page